Je bent je beperking niet

Mensen worden altijd geportretteerd op een manier die het meest illustratief werkt voor de context waarin ze ten tonele worden gevoerd. Zo werkt het verhalende van de pers nu eenmaal. De "sappige details" zijn als het ware peper en zout die een fletse maaltijd op smaak brengen.

Maar je kan het ook anders zien. Je hoeft een mens niet te beperken tot zijn of haar beperkingen. Een mens met een handicap is in de eerste plaats een mens. Een mens met een andere kleur is in de eerste plaats een mens. En je zou hier zonder aarzelen nog een hele reeks voorbeelden kunnen aan toevoegen die steevast op het zelfde besluit uitkomen: het is in de eerste plaats een mens.

En doodgewone mensen zoals we allemaal zijn, willen graag op hun verdiensten beoordeeld worden, niet op irrelevante kenmerken waar we niet zelf voor gekozen hebben. De eenvoudige mens die we allemaal zijn, wil graag erkenning voor zijn of haar verwezenlijkingen. We willen niet alleen maar als label beschouwd worden. We ijveren niet voor een toegankelijke samenleving omdat we het fijn vinden dat we overal binnen kunnen. Nee, we ijveren voor een toegankelijke samenleving omdat open deuren en overwonnen hindernissen ons toelaten om net dezelfde activiteiten te doen die iedereen wil doen. We gaan niet op restaurant omdat we over de drempel geraken. We gaan op restaurant omdat we zin hebben om lekker te eten. We gaan niet naar de cinema omdat we door de deur geraken, maar omdat we een film willen zien.

Knap onderzoek dat er eigenlijk al veel eerder had moeten zijn. Ogen kunnen niet vroeg genoeg geopend worden. We zijn geen illustratieve contrasterende bladvulling om de rest beter, sneller, sterker, mooier of wat dan ook te laten uitkomen. We zijn mensen met talenten, net zoals de rest. En ja, we zijn ook soms grumpy old men, gefrustreerde pubers, zaagmadammen, bezorgde ouders, of verwende kinderen. Misschien wordt het stilaan eens tijd om daar niet zo moeilijk over te doen.

Laat gerust die kijk-eens-hoe-schattig-jij-dapper-ventje-in-een-karreke-kom-hier-dat-ik-in-je-wangetjes-knijp-mentaliteit maar achterwege en behandel ons zoals je iedereen behandelt: breng in beeld wat relevant is.

Steven Hawking is een brilliant wetenschapper met een handicap, geen gehandicapte met een interesse in wetenschap.

Lezen, die handel.* En vooral niet denken dat het hiermee gezegd is. Durf zelf ook eens vanuit een ander standpunt naar de realiteit kijken.

[* Tom Naegels n.a.v. het doctoraat van orthopedagoge Tina Goethals; De Standaard, 3 juni 2015]