Knalprestaties

Verlamde student bereikt ultieme doel: rechtopstaand zijn diploma halen

Schitterend, niet?

Sommige mensen dromen van net dat tikkeltje meer dan anderen. En als ze er zelf de nodige wilskracht en inspanningen voor opbrengen, dan is het hen van ganser harte gegund. Hoed af voor de wilskracht van deze jongeman. Hij verdient het.

Maar laat ons - zonder afbreuk te doen aan dit voorbeeld - niet uit het oog verliezen dat het niet evident is om met een handicap een diploma te halen. Alleen al maar omdat het om praktische redenen niet altijd haalbaar of betaalbaar is voor schoolverlaters met een handicap om hogere studies aan te vatten, of om op kot te gaan.

Het zou zo niet mogen zijn. Kwalitatief onderwijs is een recht. Toegankelijk onderwijs is een recht. Ontoegankelijk, onbetaalbaar onderwijs is een onrecht.

Wie er m.a.w. al in slaagt om ondanks de hindernissen van vandaag met een handicap een diploma te halen, presteert al heel sterk. Ook zonder dat je daarvoor ook nog eens een medisch wonder verricht.

Beste media, begaan jullie hier niet exact dezelfde fout als altijd? Door enkel het extreem buitengewone in beeld te brengen, worden minder zichtbare, maar evenzeer bewonderenswaardige topprestaties gedegradeerd tot faits divers.

Hier en daar lopen schitterende initiatieven om onderwijs toegankelijker te maken, ook voor mensen met een handicap. En overal wagen meer en meer personen met een beperking zich aan hogere studies. Dat lijkt me op z'n zachtst gezegd een even knappe prestatie. Je hoeft niet recht op je benen te staan om met opgeheven hoofd je welverdiende diploma in ontvangst te nemen. Want dat is, in de hindernissenwereld van vandaag, een even grote uiting van wilskracht en doorzettingsvermogen als gelijk welke andere toppresatatie. Bij deze dus ook hoed af voor wie ondanks alle tegenslagen en obstakels toch volhoudt tot dat diploma ingekaderd aan de muur hangt.

En nu dat gezegd is: het zou eigenlijk net zo evident moeten zijn om met een handicap te studeren als zonder. Het zou de evidentie zelve moeten zijn dat je handicap geen factor zou mogen zijn in de beslissing om je intellectuele capaciteiten ten volle te ontplooien.