What's in a name?

Hidden City verwijst naar volgende elementen: 1. de beperkte participatie van mensen met een handicap aan de samenleving 2. een matrix van toegankelijke plaatsen die enkel zichtbaar is voor mensen met een beperkte mobiliteit 3. een mogelijke samenleving letterlijk zonder drempels: nu nog een utopie, morgen realiteit?

Hidden City verwijst ook naar empowerment & ook naar verborgen en dus niet benutte capaciteiten van personen met een functiebeperking. Hidden City is een statement dat participatie voor mensen met een handicap enkel mogelijk is indien ze zelf hun verantwoordelijkheid durven opnemen. Elk sociaal beleid, die naam waardig, zet ervaringsdeskundigheid in als middel om tot emancipatie te komen.