persbericht: 50 extra handelszaken toegankelijk door Hidden City vzw met de steun van AB InBev

Graag stellen we de realisatie van volgend project aan u voor: de toegankelijkheid van handelszaken Leuven door Hidden City met de steun van AB InBev. Door de bijdrage van Ab InBev kan Hidden City vzw 50 hellende vlakken aanbieden en op die manier 50 handelszaken rolstoeltoegankelijk maken. Hidden City bedankt AB Inbev voor de steun!

Tijdens een persmoment in de Mechelsestraat werden enkele hellende vlakken overhandigd aan aantal deelnemende handelaars. Twee van onze partners, de adviesraad toegankelijkheid& Red de Stoep geven tips naar handelaars over de ruime toegankelijkheid van hun zaak. Morgen wordt een persbericht verspreid naar het grote publiek met vermelding van alle deelnemende handelaars.

Via ons engagement om het Beste Bierbedrijf in een Betere wereld te zijn, richten we ons op drie pijlers: verantwoorde consumptie promoten, het milieu beschermen en vrijwaren en iets teruggeven aan de gemeenschappen waarin we wonen en werken. We willen in gemeenschappen wereldwijd een positief verschil maken. “Met Leuven, onze thuisstad, hebben we een bijzondere band, en we zijn dan ook blij mee te kunnen werken aan dit initiatief. Ook op deze manier wensen we ons steentje bij te dragen aan de Leuvense gemeenschap,” aldus Eric Lauwers Business Unit President van Benelux en Frankrijk bij AB InBev. Binnenkort wordt lijst deelnemende handelaars op site geplaatst!

De adviesraad toegankelijkheid bestaat uit Leuvenaars met een functiebeperking of vertegenwoordigers van Leuvense verenigingen voor personen met een beperking. De raad geeft advies aan de stad Leuven inzake toegankelijkheid.

Red de stoep Leuven is een initiatief van Mobiel 21 vzw, afdeling Samenleven en de dienst gemeenschapswachten van de stad Leuven, Studentenvoorzieningen K.U.Leuven en de lokale politie Leuven. Burgers in Leuven worden aangezet tot meer hoffelijkheid ten opzichte van voetgangers en anders mobielen en de stoepen te redden van storende voorwerpen.

Met vriendelijke groet,

Brecht Provoost voorzitter Hidden City vzw

www.hiddencity.bebrecht@hiddencity.be 0475978577