Partners

Toegankelijkheid is een hot issue in Leuven!

Leuven is een stad waar mensen met een handicap zich thuis voelen. Je hebt de adviesraad toegankelijkheid die van Leuven tracht een toegankelijke stad te maken. Verder komen er ook heel wat mensen met een handicap studeren, waar ze in een residentie met omkadering stappen. Hierdoor kunnen ze samen met valide studenten op kot. In Leuven heb je ook een dienst zelfstandig wonen (IZW vzw), waar personen met een fysieke handicap op zelfstandig basis hun dagelijks leven zelf kunnen organiseren.

Adviesraad toegankelijkheid stad Leuven

Reeds een tiental jaar is er een intense samenwerking tussen de stad Leuven en de adviesraad toegankelijkheid. In de adviesraad zetelen ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van heel wat organisaties uit de gehandicaptensector. De adviesraad werkt aan een integrale toegankelijkheid: wat goed is voor personen met een functiebeperking, is ook goed voor ouderen die slecht te been zijn en voor mensen met kinderwagens of de zakenreiziger met zijn trolley. Alle mogelijke functiebeperkingen worden meegenomen in hun werking (auditieve, visuele, fysieke en/of verstandelijke beperkingen). De adviesraad geeft advies op vraag van de stad bij verbouwingen/nieuwbouw van gebouwen waarop de stad zeggenschap heeft en bij heraanleg van straten en pleinen. Daarnaast geven ze ook advies op eigen initiatief. Via een procesmatige aanpak wordt Leuven een toegankelijker stad.
De stad Leuven voorziet ook subsidies voor toegankelijkheidsonderzoeken. Men subsidieert de helft van de kostprijs van het onderzoek: minimum 150€ en maximum 250€, afhankelijk van de grootte van het gebouw. Dit in samenwerking met het toegankelijkheidsbureau van Zellik.

Onze Partners

IZW
Toegankelijk wonen in Leuven
D.A.V. Hageland
Dienst Aangepast Vervoer in de provincie Vlaams Brabant
Infopunt Toegankelijk Reizen
Toegankelijk reizen overal ter wereld
Adviesraad toegankelijkheid Leuven
De officiële stedelijke adviesraad van de stad Leuven