Visie

Uitgangspunten

  • Gelijke kansen: iedereen moet een gelijke kans krijgen om te kunnen participeren aan deze samenleving, waarbij integrale toegankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde.
  • Toegang tot handelszaken forceren: ergens binnen kunnen als metafoor voor de obstakels die elke mens moet trotseren in zijn/haar leven
  • Emancipatie voor personen met een handicap: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar wat u voor uw land kunt doen
  • Integrale toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van informatie & toegankelijkheid van diensten
  • Aandacht voor toegankelijkheid is positief voor iedereen, waardoor het een beleidsmatig sexy thema is
  • Erkenning van ervaringsdeskundigheid: als middel om tot empowerment te komen
  • Vrijheid, gelijkheid & solidariteit

Naam:

Hidden City verwijst naar volgende elementen: 1. de beperkte participatie van mensen met een handicap aan de samenleving 2. een matrix van toegankelijke plaatsen die enkel zichtbaar is voor mensen met een beperkte mobiliteit 3. een mogelijke samenleving letterlijk zonder drempels: nu nog een utopie, morgen realiteit?
Hidden City verwijst ook naar empowerment & ook naar verborgen en dus niet benutte capaciteiten van personen met een functiebeperking. Hidden city is een statement dat participatie voor mensen met een handicap enkel mogelijk is indien ze zelf hun verantwoordelijkheid durven opnemen. Elk sociaal beleid, die naam waardig, zet ervaringsdeskundigheid in als middel om tot emancipatie te komen.

Wanneer is een zaak voor ons toegankelijk?
De eerste stap is of je een handelszaak binnen kunt. Hiervoor is de breedte van de ingang en de aanwezigheid van drempels van belang. Een zaak is voor ons toegankelijk bij een minimum breedte van 70 cm en een drempel kleiner of gelijk aan 2 cm.