Project

Hidden City is een jonge, ambitieuze en positieve organisatie die werkt aan een meer toegankelijke samenleving, waarin iedereen aan bod kan komen & waardoor meer personen met een handicap meer uit hun kot komen. Leuven is onze uitvalsbasis, met antennes in andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Wij willen doorgroeien tot een beweging die in heel Vlaanderen actief is.

Heel wat personen die belemmerd zijn in hun mobiliteit (rolstoelgebruikers, mensen die slecht te been zijn, mensen met kinderwagens,...) zullen zich hierin wel herkennen: veel handelszaken (winkels, restaurants, cafés ...) zijn niet of heel moeilijk toegankelijk. Je wil als rolstoelgebruiker op restaurant en dan blijkt dat je er niet binnen kan omwille van een drempel. Hidden City brengt al de toegankelijke handelszaken (winkels, cafés & restaurants) in kaart waar je wel binnen kan. Via positieve projecten en campagnes wil Hidden City daarnaast ook de samenleving & handelaars sensibiliseren (verspreiden hellende vlakken) en bijdragen aan positieve beeldvorming van personen met een handicap.

Raad van Bestuur

Brecht Provoost (1979-2015) woonde, studeerde en werkte in Leuven vanaf 1997. Hij behaalde een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Later, in 2009, vervolmaakte hij zijn postgraduaat Diversiteitsmanagement aan de KULeuven. Zowel tijdens als na zijn studies vervulde hij diverse beleidsfuncties. Hij was voorzitter van JKVG en vice-voorzitter van KVG. Hij was van januari 2007 tot november 2011 voorzitter van de adviesraad toegankelijkheid van de stad Leuven. Daarnaast was hij bestuurslid van IZW vzw Leuven en Dienst Aangepast Vervoer Leuven.

Brecht werkte bij de Werkbank (JKVG vzw) en was coördinator van het Steunpunt Handicap en Arbeid.

In 2012 werd hij verkozen als OCMW-raadslid in Leuven en bestuurslid van Sp.a Leuven. Kort daarop nam hij ook een bestuursmandaat op voor CBE Open School.

Hij was de oprichter en eerste voorzitter van Hidden City vzw.

Tom De Meester is web developer en IT consultant bij CTG Europe. Hij studeerde af aan het Dep. Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, was voorzitter van JKVG vzw en Empower vzw, en stond mee aan de wieg van Hidden City.

Veerle Ternier verblijft sinds 1992 in Leuven. Ze is afgestudeerd aan de KU Leuven als licentiaat in de informatica, momenteel werkzaam bij DNS Belgium in Leuven. Veerle is sedert 2001 lid van de adviesraad toegankelijkheid van de stad Leuven. Daarnaast is zij bestuurdslid van IZW vzw Leuven en Dienst Aangepast Vervoer Leuven.

Sarah Baldewijns verblijft in Leuven sinds 1995. Ze studeerde af aan de KU Leuven als licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen en werkt momenteel bij het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap, een platform van gebruikersorganisaties van personen met een beperking. Sarah draaide enkele weken mee als vrijwilliger in een voorziening voor personen met een beperking in Kolkata, India.