Zoek een handelszaak

Project

Hidden City is een jonge, ambitieuze en positieve organisatie die werkt aan een meer toegankelijke samenleving, waarin iedereen aan bod kan komen & waardoor meer personen met een handicap meer uit hun kot komen. Leuven is onze uitvalsbasis, met antennes in andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Wij willen doorgroeien tot een beweging die in heel Vlaanderen actief is.

Heel wat personen die belemmerd zijn in hun mobiliteit (rolstoelgebruikers, mensen die slecht te been zijn, mensen met kinderwagens,...) zullen zich hierin wel herkennen: veel handelszaken (winkels, restaurants, cafés ...) zijn niet of heel moeilijk toegankelijk. Je wil als rolstoelgebruiker op restaurant en dan blijkt dat je er niet binnen kan omwille van een drempel. Hidden City brengt al de toegankelijke handelszaken (winkels, cafés & restaurants) in kaart waar je wel binnen kan. Via positieve projecten en campagnes wil Hidden City daarnaast ook de samenleving & handelaars sensibiliseren (verspreiden hellende vlakken) en bijdragen aan positieve beeldvorming van personen met een handicap.

Hidden City krijgt hulp van Leuvense studenten

Hidden City vzw krijgt tijdens het academiejaar 2012-2013 versterking van een groep Leuvense studenten, die zich willen engageren rond het thema van toegankelijkheid. Deze studenten maken deel uit van een omkaderingsgroep van de KULeuven. Voor diegenen die omkadering niet kennen: dit is een project van de KULeuven waarbij studenten met en zonder handicap samen op kot zitten. De studenten zonder handicap assisteren daarbij de studenten met handicap in hun dagelijkse bezigheden.

Elektronisch stemmen?

Toegankelijkheid is niet alleen een kwestie van fysiek ergens binnen te geraken, in een stembureau bijvoorbeeld. Het is ook handig om op een eenvoudige manier te kunnen beschikken over alle nuttige en noodzakelijke informatie om iets te kunnen doen. Dat is zeker en vast het geval voor wie volgende week gaat stemmen. Een aantal onder ons zullen ook voor de eerste keer elektronisch moeten stemmen, en dat is niet altijd even vanzelfsprekend.