Zoek een handelszaak

Project

Hidden City is een jonge, ambitieuze en positieve organisatie die werkt aan een meer toegankelijke samenleving, waarin iedereen aan bod kan komen & waardoor meer personen met een handicap meer uit hun kot komen. Leuven is onze uitvalsbasis, met antennes in andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Wij willen doorgroeien tot een beweging die in heel Vlaanderen actief is.

Heel wat personen die belemmerd zijn in hun mobiliteit (rolstoelgebruikers, mensen die slecht te been zijn, mensen met kinderwagens,...) zullen zich hierin wel herkennen: veel handelszaken (winkels, restaurants, cafés ...) zijn niet of heel moeilijk toegankelijk. Je wil als rolstoelgebruiker op restaurant en dan blijkt dat je er niet binnen kan omwille van een drempel. Hidden City brengt al de toegankelijke handelszaken (winkels, cafés & restaurants) in kaart waar je wel binnen kan. Via positieve projecten en campagnes wil Hidden City daarnaast ook de samenleving & handelaars sensibiliseren (verspreiden hellende vlakken) en bijdragen aan positieve beeldvorming van personen met een handicap.

Toegankelijkheid van de Lijn voor wie?

Toegankelijkheid is er niet alleen voor rolstoelgebruikers. Ook voor mensen met een visuele of auditieve handicap of voor senioren die slecht te been zijn of ouders met kinderwagens.
Kortom: iedereen met een mobiliteitsbeperking.

Toegankelijkheid heeft niet alleen te maken met de fysieke toegankelijkheid, maar ook met de toegankelijkheid van informatie en dienstverlening, dus is elke reiziger betrokken partij.

Quote Stephane Hessel

Niet blijven bij verontwaardigd zijn! Je moet iets doen, je moet mobiliseren! Je moet je energie omzetten zodat waar je verontwaardigd over bent, niet kan blijven duren!

Deze Franse auteur van 94 werd geïnterviewd in Ter Zake. Hij schreef een klein boekje: Indignez-vous!! Neem het niet! Wees verontwaardigd!!

Quote

We zijn in Volt gekomen en hebben wat lawaai kunnen maken. Maar we blijven verontwaardigd !!! We verwachten actie van de Lijn!!

Brecht