Zoek een handelszaak

Project

Hidden City is een jonge, ambitieuze en positieve organisatie die werkt aan een meer toegankelijke samenleving, waarin iedereen aan bod kan komen & waardoor meer personen met een handicap meer uit hun kot komen. Leuven is onze uitvalsbasis, met antennes in andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Wij willen doorgroeien tot een beweging die in heel Vlaanderen actief is.

Heel wat personen die belemmerd zijn in hun mobiliteit (rolstoelgebruikers, mensen die slecht te been zijn, mensen met kinderwagens,...) zullen zich hierin wel herkennen: veel handelszaken (winkels, restaurants, cafés ...) zijn niet of heel moeilijk toegankelijk. Je wil als rolstoelgebruiker op restaurant en dan blijkt dat je er niet binnen kan omwille van een drempel. Hidden City brengt al de toegankelijke handelszaken (winkels, cafés & restaurants) in kaart waar je wel binnen kan. Via positieve projecten en campagnes wil Hidden City daarnaast ook de samenleving & handelaars sensibiliseren (verspreiden hellende vlakken) en bijdragen aan positieve beeldvorming van personen met een handicap.

Opvolging de Lijn

Naar aanleiding van reportage en debat in Volt, hadden we nog een interessante babbel met de heer Kesteloot. Er zijn ook 2 parlementaire vragen gesteld, de minister van mobiliteit, mevrouw Crevits heeft geantwoord in de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement. Op 13 december zit Hidden City samen met de toegankelijkheidscoördinator van de Lijn. We houden jullie op de hoogte.

Hidden City

Persbericht: persbericht: Naar aanleiding van reportage VOLT van 16 november over de toegankelijkheid van de Lijn

Algemene probleemstelling

De Lijn doet inspanningen rond toegankelijkheid, maar er zijn veel te weinig mensen die de bus nemen. Het grootste probleem ligt bij de communicatie en het verplicht reserveren. We vinden het beleid nu niet efficiënt en gebruiksvriendelijk en vinden het jammer dat ondanks de financiële middelen zo weinig mensen met een rolstoel de bus nemen.