Zoek een handelszaak

Project

Hidden City is een jonge, ambitieuze en positieve organisatie die werkt aan een meer toegankelijke samenleving, waarin iedereen aan bod kan komen & waardoor meer personen met een handicap meer uit hun kot komen. Leuven is onze uitvalsbasis, met antennes in andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Wij willen doorgroeien tot een beweging die in heel Vlaanderen actief is.

Heel wat personen die belemmerd zijn in hun mobiliteit (rolstoelgebruikers, mensen die slecht te been zijn, mensen met kinderwagens,...) zullen zich hierin wel herkennen: veel handelszaken (winkels, restaurants, cafés ...) zijn niet of heel moeilijk toegankelijk. Je wil als rolstoelgebruiker op restaurant en dan blijkt dat je er niet binnen kan omwille van een drempel. Hidden City brengt al de toegankelijke handelszaken (winkels, cafés & restaurants) in kaart waar je wel binnen kan. Via positieve projecten en campagnes wil Hidden City daarnaast ook de samenleving & handelaars sensibiliseren (verspreiden hellende vlakken) en bijdragen aan positieve beeldvorming van personen met een handicap.

Leuven krijgt een update

Vorige week vrijdag hebben we een grote update gedaan van Leuven: de handelszaken van volgende straten zijn opnieuw gecontroleerd:

Diestsestraat, Bondgenotenlaan, Oude Markt, Ladeuzeplein, Vismarkt, Parijsstraat, Leopold Vanderkelenstraat, Mechelsestraat, Vital Decosterstraat, Baron d'Eynattenstraat, Engels Plein, Vaartstraat, Vaartkom, Amerikalaan, Augustijnenstraat, Craenendonck, Dirk Boutslaan, Karel van Lotharingestraat, Schrijnmakersstraat, Lei,...

Afbeeldingen: 

Update database

2012 is uit de startblokken geschoten met het besef dat er nog heel wat werk aan de winkel is. De ene receptie is nog niet voorbij of de andere kondigt zich al aan. En in al dat feestgedruis komt men al eens een drempel tegen. Daarom vatten we het nieuwe jaar aan met dezelfde doelstellingen als in 2011, evenveel goeie moed en vooral het besef dat het werk voor Hidden City nooit af zal zijn. Het werk rond toegankelijkheid blijft een belangrijke opdracht, maar ook Leuven groeit elke dag verder: nieuwe inwoners, nieuwe stadsvernieuwingsprojecten, nieuwe horeca en handelszaken.

Afbeeldingen: 

Waarom eisen we die toegankelijkheid nu eigenlijk?

Wel, 't is heel eenvoudig. We willen dat drempels weggewerkt of overbrugd worden. We willen dat bussen en treinen voor iedereen toegankelijk zijn. We willen dat iedereen zich vlot kan verplaatsen en overal binnen kan waar de meeste andere mensen ook vlot binnen kunnen.Nee, we willen dat niet zomaar. Iedereen heeft het recht om zich buitenshuis te ontspannen, om deel te nemen aan sociale, culturele, economische en politieke activiteiten. Kinderen moeten gelijke toegang hebben tot scholen en onderwijs, volwassenen moeten gelijkwaardige kansen hebben op de arbeidsmarkt.